Europahuis Ryckevelde heeft zich in november aangesloten bij de coalitie "Citizens Take Over Europe". Deze coalitie werkt aan het empoweren van burgers doorheen de hele EU, onder andere via participatietools om beslissingen te beïnvloeden en innovatieve methodes tot burgeroverleg . 

Het tekort aan Europese democratie raakt ons allemaal

Citizens Take Over Europe ontstond in de lente van 2020 in het midden van de Covid-19-pandemie, toen het besef ontstond hoe belangrijk een Europese democratie met draagvlak bij de burgers is. Een groep van meer dan 50 organisaties en burgers uit tien landen sloeg de handen in elkaar om te bouwen aan een meer toekomstgerichte Europese democratie waarin de burger centraal staat. Onze leiders worstelen om de problemen van deze tijd op te lossen. Of het nu gaat om een inclusieve publieke sector, onze planeet beschermen of fundamentele rechten te voorzien over het hele continenent, de coalitie wil dat we onze verantwoordelijkheid nemen en burgers weer centraal zetten in de conversatie over de toekomst van Europa. De coalitie gaat voor een Europa dat we zelf veel kunnen geven, maar dat ook om ons geeft.

Tien principes voor een conferentie over de toekomst van Europa

In juli 2019 kondigde de commissievoorzitter Ursula von der Leyen aan dat ze een tweejarige conferentie over de toekomst van Europa wil organiseren, met als doel om "burgers, inclusief  jonge mensen, het middenveld en Europese instellingen als gelijke partners" te betrekken bij de Europese beslissingen. De coalitie verwelkomt dit voorstel maar vindt tegelijk dat we mensen op een correcte manier inspraak moeten geven als dit project niet voor dovemansoren bedoeld is. Check hier de uitleg van de 10 principes die Citizens Take Over Europe opstelde om deze toekomstige conferentie over de toekomst richting te geven.

Zin in? Interessant? Wat jij al kan doen! 

De coalitie houdt iedereen via website en sociale media uiteraard op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen en projecten maar er zijn twee acties die je al kan ondernemen om ons te steunen. Ten eerste is er een petitie met de vraag voor meer burgerparticipatie aan het Europees parlement. Er is ook een open brief aan de Europese instellingen, die je hier kan tekenen. Ten tweede: als je helemaal overtuigd bent en je deel wil uitmaken van onze toekomstgerichte, participatieve beweging kan je ook lid worden van CitizensTake Over Europe via deze link

Daarnaast organiseert de coalitie in december en januari een onafhankelijke en burgergedreven online conferentie. in een reeks online evenementen op 15 december en op 14-15 januari presenteren we onze visie voor een dynamische, participatieve en inclusieve conferentie over de toekomst van Europa. Wat mag je verwachten? 

Tijdens deze evenementen brengen we politici, opiniemakers, activisten, journalisten, onderwijzers, influencers en artiesten samen tijdens interactieve workshops en panelgesprekken, en geven we iedereen de kans om mee te bouwen aan de Europese democratie: 

Dag 1 - 15 December - Inclusievere participatie: hoe laten we burgers deel uitmaken van het centrum van de conferentie én van de Europese democratie? 4 online panelgesprekken (17:30-20:30)

Dag 2 - 13 Januari - De toekomst van Europa via storytelling: hoe creëren we een toegankelijk en inclusief naratief? Wordcafé over de rol van artiesten, onderwijzers en opiniemakers in het Europees debat (17:30-20:00)

Dag 3 - 14 Januari- Publiek debat met MEP's over de conferentie over de toekomst van Europa  &  afsluitende workshop Citizen Lab (16:00-19:30) 

Jezelf registreren is gratis en doe je via deze link. In de loop van december ontvang je een gedetailleerd programma.