Wat?

ECSA staat voor 'European Community Studies Association', een wereldwijd expertisenetwerk over Europese integratie die opgericht werd in 1987.

Doelstellingen?

Met het ECSA netwerk wil men:

 • kwaliteitsvol onderzoek en les geven over de Europese integratie bevorderen.
 • samenwerking tussen de lidstaten bevorderen, en tussen de verschillende universiteiten in Europa en de hele wereld versterken.
 • internationale onderzoeksprogramma's bevorderen, technische ondersteuning bieden, diverse conferenties organiseren, met de bedoeling academische samenwerking op vlak van Europese integratie te bevorderen.
 • informatie verspreiden over actueel onderzoek en over les geven over de Europese integratie d.m.v. publicaties en interactieve netwerken.

Activities?

Een beknopt overzicht van de activiteiten van het ECSA netwerk:

 • informatie verspreiden via de website en de nieuwsbrief.
 • (inter)nationale academische conferenties organiseren.
 • 'European days' organiseren: ontmoetingsdagen voor Erasmus studenten in hun gastland met aandacht voor de meerwaarde van de Europese integratie.
 • een jaarlijkse Award organiseren voor de beste masterproef over de EU, of voor het beste academisch artikel over de EU of 'lifetime achievement award' in Europese studies.
 • informatie verspreiden over studiebeurzen en jobaanbiedingen in het domein 'Europese studies'. 
 • informatie verspreiden naar een breed publiek over de impact van de EU op het dagelijkse leven van EU-burgers. 
 • debatten, lezingen, panelgesprekken en studiedagen over de EU.
 • een contactpunt zijn tussen de Europese Commissie (DG Education and Culture) en de ECSA leden (bv. het verspreiden van 'Calls for proposals').
 • publicaties verspreiden over de werking van de EU.
 • samenwerken met ECSAs van andere landen.

Doelgroep?

De doelgroep van ECSA België is professoren, onderzoekers en studenten die EU-onderzoek doen, en die het brede publiek willen bereiken met de resultaten van hun onderzoek.

Network? 

Het ECSA netwerk is globaal en divers georganiseerd, zowel op vlak van soorten organisaties als soorten activiteiten. De ECSA World-website geeft een overzicht van haar activiteiten en die van haar leden. 

Newsletter?

Newsletter November 2014
Newsletter February 2015
Newsletter April 2015
Newsletter May 2015
Newsletter June 2015
Newsletter August 2015
Newsletter September 2015
Newsletter October 2015
Newsletter November 2015
Newsletter December 2015
Newsletter January 2016
Newsletter February 2016
Newsletter March 2016
Newsletter April 2016
Newsletter May 2016
Newsletter June 2016
Newsletter July 2016
Newsletter August 2016
Newsletter September 2016

Campagne Thuis in Europa

Herbekijk de debatten