De EU probeert een rol te spelen in de wereld, om zo haar belangen te verdedigen en haar waarden uit te dragen. Dat doet ze d.m.v. 5 beleidsdomeinen: het EU buitenlands beleid, het EU veiligheids- en defensiebeleid, het buitenlands handelsbeleid, EU Nabuurschapsbeleid, en EU ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

Lees hieronder de dossiers of bezoek de website www.euindewereld.com om ook je opgedane kennis te testen of je debatvaardigheden aan te scherpen. 

Het EU buitenlands beleid

Het EU veiligheids- en defensiebeleid

Het EU buitenlands handelsbeleid

Het EU Nabuurschapsbeleid

EU Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp