De EU probeert een rol te spelen in de wereld, om zo haar belangen te verdedigen en haar waarden uit te dragen. Dat doet ze d.m.v. 5 beleidsdomeinen: het EU buitenlands beleid, het EU veiligheids- en defensiebeleid, het buitenlands handelsbeleid, EU Nabuurschapsbeleid, en EU ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp. 

Het EU buitenlands beleid

Het EU veiligheids- en defensiebeleid

Het EU buitenlands handelsbeleid

Het EU Nabuurschapsbeleid

EU Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp