Leren in en van organisaties in Europa

Tijdens de infosessie ‘Erasmus+ voor de volwasseneneducatie’ kregen de deelnemers meer informatie over de mogelijkheden van het Erasmus+ programma voor de (non) formele volwasseneneducatie*. Het gaat daarbij om mogelijkheden om na te scholen in andere Europese landen, om samen te werken met Europese partners of om expertise uit te wisselen met buitenlandse collega’s via het EPALE Platform.
Daarnaast gaven we het woord aan mensen uit de praktijk. Ze gaven een beeld van hoe zij de mogelijkheden van Erasmus+ in de praktijk brachten en hoe dat de kwaliteit van hun onderwijs versterkte.

Het programma zag er als volgt uit:

13.00u     Onthaal
13.30u     Welkom en programma
               Inés Verplancke – Europahuis Ryckevelde
13.35u     Voorstelling KA1 Leermobiliteit
               
Renilde Reynders – Consulent Samenwerking en Internationalisering, Epos vzw
14.10u     Praktijkvoorbeeld KA1: Project 'SAX.OV' van DKO Pantha Rei
14.30u     Vragenronde
14.45u     Pauze
15.00u     Voorstelling KA2 Strategische Partnerschappen
               
Renilde Reynders - Consulent Samenwerking en Internationalisering, Epos vzw
15.35u     Praktijkvoorbeeld KA2: Project 'Future teacher 3.0' van POV en Toll-net
16.15u     Voorstelling EPALE: Electronic Platform for Adult Learning
               Karine Nicolay, EPALE coördinator, Epos vzw
17.00u     Afsluitende drink

 

Campagne Brexit

Ontdek het hier