Kan de socio-culturele sector in Vlaanderen het EU beleid beïnvloeden? Omgekeerd heeft de Europese regelgeving alvast een directe invloed op deze organisaties en op onze samenleving. Om het beleid in een bepaalde richting te sturen, richt je je dus best ook tot de EU.  
Maar lobbyen op Europees niveau: hoe doe je dat? Op 20 april 2016 organiseerde Ryckevelde de infodag ‘Lobbyen bij de EU’ voor het middenveld, met bijzondere aandacht voor de socio-culturele sector. 

Hierbij vind je een verslag van de dag.

Het programma zag er als volgt uit:

Campagne Brexit

Ontdek het hier