EU in de wereld

'EU in de wereld' is een educatieve website over de EU op het wereldtoneel. In 5 thema's wordt uitgelegd op welke manier de EU een krachtige rol in de wereld probeert te spelen. Per thema biedt de website een dossier met uitleg over hoe de EU dit beleidsdomein in de praktijk brengt en kunnen bezoekers hun opgedane kennis testen in een (woorden-)quiz en debatteren over deelaspect van het thema.

Per thema werd er een dossier uitgewerkt: 

 • EU Buitenlands beleid
 • EU Veiligheids- en defensiebeleid
 • EU Buitenlandse handel
 • De EU en haar buren
 • EU Ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp

Na het lezen van de dossiers kan de kennis ingeoefend worden via drie soorten oefeningen:

 • 'Test je kennis': via een h5p-quiz kunnen studenten/leerlingen de kennis die ze opdeden door het dossier te lezen inoefenen.
 • 'Test je woordenkennis': via een Quizlet (steekkaarten) oefenen de studenten/leerlingen veel gebruikte termen rond de besproken thema's in.
 • 'Geef je mening': debatoefening

Europahuis Ryckevelde werkte ‘Europa in de wereld’ uit in opdracht van Europe Direct West-Vlaanderen.

Doelgroep

Iedereen met interesse in het buitenlands beleid van de EU.

Eigenschappen

 • Soort materiaal: educatieve website.
 • Talen: in het Nederlands.
 • Kostprijs: je kan de dossiers gratis downloaden via onderstaande link.
 • Laatste update: september 2017
 • Opdrachtgever: provincie West-Vlaanderen. 

Gebruik dit lesmateriaal

Ga naar www.euindewereld.com.


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Nee tegen nonsens

Ontdek het hier