In het rollenspel wereldhandel ervaren de leerlingen de handelsverhoudingen in de wereld aan den lijve. Tijdens de oefening spelen ze de rol van regeringsleider van een land en drijven ze zo handel in een fictieve wereld.

Aan het begin van de oefening verdelen de leerlingen zich over de aanwezige 'landen' in het lokaal. Elk land vertrekt van een bepaalde positie: sommigen zijn arm, anderen rijk. Iedereen krijgt dezelfde opdracht: creëer zoveel mogelijk welvaart voor je bevolking. Om aan het nodige materiaal (grondstoffen en machines) voor productie te geraken, spelen de mechanismen uit de 'echte' wereldhandel. 

Aan het einde volgt er een grondige evaluatie waarbij de begeleider samen met de leerlingen de vergelijking maakt tussen de oefening en de werkelijkheid. Daarbij is er grote aandacht voor de effecten van de globalisering en de rol van de EU hierin. Een prezi-presentatie vol beeldmateriaal ondersteunt de evaluatie.

Voor de oefening is geen voorkennis vereist.

Doelgroep

Dit rollenspel is op maat van leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs (ASO, KSO en doorstromingsrichtingen TSO), voorkennis is niet vereist.

Competenties

 • Door dit rollenspel verwerven de leerlingen deze kennis:
  • De leerlingen begrijpen de mechanismen van de wereldhandel.
  • De leerlingen kennen de grote lijnen van de welvaartsverhoudingen in de wereld.
  • De leerlingen verstaan het begrip ‘globalisering’ en kunnen de rol van de EU hierin duiden.
 • Met dit rollenspel werken de leerlingen aan hun vaardigheden:
  • De leerlingen scherpen hun democratische vaardigheden, zoals onderhandelen, aan.
  • De leerlingen leren probleemoplossend denken.
 • Dit rollenspel werkt ook aan de attitude van de leerlingen:
  • De leerlingen zien in dat bepaalde mechanismen aan de oorzaak liggen van de huidige welvaartsverdeling en denken genuanceerder na over de welvaartsverhoudingen in de wereld.  

Praktisch 

 • Aantal deelnemers: Minimum 30, maximum 70 leerlingen.
 • Duur: ongeveer 2 uur en 15 minuten, pauze inbegrepen. We beginnen ten vroegste om 9u, onze vormingsmedewerkers komen standaard een halfuur op voorhand om alles klaar te zetten.
 • Locatie: Een vormingsmedewerker van Ryckevelde komt naar je toe, op school of in een andere locatie die je zelf op voorhand vastlegt.
 • Zaal- en materiaalvereisten voor de school:
  • Een ruim lokaal, waar de begeleider minstens 30 minuten op voorhand binnen kan om alle materiaal klaar te zetten.
  • Een scherm of witte muur om op te projecteren
  • Een beamer
  • Een flipchart met stiften OF een bord met krijt
  • Voldoende stoelen voor alle leerlingen
  • Minstens 14 tafels waar voldoende leerlingen rond kunnen zitten (voor de deelgroepen)
  • 1 vuilniszak
 • De spreker van Europahuis Ryckevelde brengt een eigen laptop en alle materiaal voor het rollenspel mee.

Kostprijs en betaling

De school betaalt 5,5 euro per effectief aanwezige leerling. De school ontvangt de factuur na de vorming. Je betaalt altijd voor een minimum van 40 leerlingen.

 

Dit rollenspel reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je dit rollenspel wil laten doorgaan en reserveer hier.  


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer