Door zich in te leven in de huid van een MEP (Member of European Parliament) ondervinden leerlingen aan den lijve hoe het Europees Parlement werkt. Bij het binnenkomen van de ruimte krijgt elke leerling zijn persoonlijke badge, waarop zijn nieuwe identiteit staat. Elke leerling maakt deel uit van een bepaalde (fictieve) politieke fractie en moet daar ook naar handelen. Ook zijn ze lid van een thematische commissie.

In een eerste vergadering debatteren de leerlingen in vijf commissies over twee wetsvoorstellen waarvan ze uiteindelijk één compromis uitwerken met de andere leden van hun commissie, die elk tot een andere politieke fractie behoren.

De 5 thematische commissies zijn:

 • Commissie ‘waarden van de EU’
 • Commissie ‘Europees burgerschap’
 • Commissie ‘Buitenlands beleid’
 • Commissie ‘Uitbreiding van de EU’
 • Commissie ‘Toekomst van de EU’

Daarna trekken ze naar een vergadering met hun politieke fractie en toetsen ze de 5 wetsontwerpen af: is hun fractie voor of tegen en waarom? Tot slot is er een plenaire stemming over de 5 gemaakte wetsontwerpen.

Na het rollenspel maakt de begeleider samen met de leerlingen de vergelijking tussen de oefening en de werkelijkheid. Een prezi-presentatie vol beeldmateriaal ondersteunt de evaluatie.

Doelgroep

Het rollenspel is ontworpen op maat van sterke leerlingen van 6 ASO. Voorkennis over de EU is vereist. Idealiter combineer je dit rollenspel met een inhoudelijke lezing (vb. Infosessie EU algemeen), zodat je een volledige ‘Europadag’ aanbiedt aan de leerlingen.

Competenties

 • Door dit rollenspel verwerven de leerlingen deze kennis:
  • De leerlingen kennen en begrijpen de werking van het Europees Parlement.
  • De leerlingen begrijpen het volledige besluitvormingsproces in de EU en de rol van de verschillende instellingen hierin.
 • Dit rollenspel verscherpt deze vaardigheden van de leerlingen:
  • De leerlingen leren zich een mening vormen op basis van de gegeven informatie.
  • De leerlingen leren argumenten formuleren.
  • De leerlingen leren gestructureerd spreken voor een groep.
 • Dit rollenspel werkt ook aan de attitude van de leerlingen:
  • De leerlingen zien in dat het besluitvormingsproces op Europees niveau complex is en er veel verschillende stemmen aan bod moeten komen.

Praktisch

 • Aantal deelnemers: Minimum 25, maximum 50 leerlingen.
 • Duur: 2 uur en 30 minuten, pauze inbegrepen. We beginnen ten vroegste om 9u, onze vormingsmedewerkers komen standaard een halfuur op voorhand om alles klaar te zetten.
 • Locatie: Een vormingsmedewerker komt naar je toe, op school of in een andere locatie die je zelf op voorhand vastlegt.
 • Zaal- en materiaalvereisten voor de school:
  • Een ruim lokaal, waar de begeleider minstens 30 minuten op voorhand binnen kan om alle materiaal klaar te zetten.
  • Een scherm of witte muur om op te projecteren
  • Een beamer
  • Voldoende stoelen voor alle leerlingen
  • Minstens 5 tafels waar voldoende leerlingen rond kunnen zitten (voor 5 deelgroepen)
 • De spreker van Europahuis Ryckevelde brengt een eigen laptop en alle materiaal voor het rollenspel mee.

Kostprijs en betaling

De school betaalt 5,5 euro per effectief aanwezige leerling. De school ontvangt de factuur na de vorming. Je betaalt altijd voor een minimum van 40 leerlingen.

 

Dit rollenspel reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je dit rollenspel wil laten doorgaan en reserveer hier.  


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer