Een spreker neemt je leerlingen op sleeptouw met een boeiend verhaal over het ontstaan van de Europese Unie, welke landen lid zijn en hoe we dagelijks Europese beslissingen tegenkomen. Ook de Europese actualiteit, zoals vluchtelingen en brexit, komt aan bod.  

We brengen dit op maat van 17-18-jarigen in de derde graad TSO, aan de hand van levendige voorbeelden en door middel van actieve methodieken. Een prezi-presentatie vol beeldmateriaal ondersteunt het verhaal. De bijhorende invulbladen voor de leerlingen zorgen voor een gestructureerde houvast achteraf.

Met deze Europasessie komen we ruimschoots tegemoet aan de vereisten van de vakoverschrijdende eindtermen over Europa (politiek en maatschappij). Deze infosessie brengen wij ook in het Engels.

Doelgroep

Deze lezing met interactieve elementen is ontworpen op maat van leerlingen van de 3de graad TSO. We passen de inhoud en het tempo aan volgens de wensen van de leerkracht en de leerlingen.

Competenties

 • Na deze infosessie hebben de leerlingen kennis over:
  • Het verleden: Hoe en wanneer is de EU ontstaan, welke mijlpalen waren er, welke landen maken er deel van uit.
  • Het heden: Wat doet de EU concreet? Leerlingen kennen enkele concrete Europese verwezenlijkingen. 
  • De toekomst: Voor welke uitdagingen staat Europa? Hoe kunnen we deze aanpakken? Leerlingen denken mee na over de toekomst voor Europa en kennen enkele uitdagen, zowel intern als extern, waar Europa mee kampt.
 • Ten tweede werkt deze infosessie ook aan de attitude van de leerlingen:
  • Leerlingen zijn zich bewust van hoe belangrijk de EU is in hun (dagelijks) leven. Hun interesse in Europa is gewekt.
  • Leerlingen denken na over enkele netelige kwesties en kritische vragen.

Praktisch 

 • Aantal deelnemers: Minimum 40, maximum 100.
 • Duur: 3 uur, twee pauzes inbegrepen. We beginnen ten vroegste om 9u, onze vormingsmedewerkers komen standaard een halfuur op voorhand om alles klaar te zetten.
 • Locatie: Een vormingsmedewerker van Ryckevelde komt naar je toe, op school of in een andere locatie die je zelf op voorhand vastlegt.
 • Zaal- en materiaalvereisten voor de school:
  • Een scherm of witte muur om op te projecteren
  • Een beamer
  • Voldoende stoelen voor alle leerlingen
  • Vanaf een groep groter dan 60 leerlingen: micro en geluidsinstallatie
 • De spreker van Europahuis Ryckevelde brengt een eigen laptop met presentatie mee.

Kostprijs en betaling

De school betaalt 5,5 euro per effectief aanwezige leerling. De school ontvangt de factuur na de vorming. Je betaalt altijd voor een minimum van 40 leerlingen.

 

Deze infosessie reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je een Ryckevelde-spreker wil inzetten en reserveer hier.  


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer