Deze workshop heeft als doel om studenten van het hoger onderwijs in te leiden in de materie van de Europese Unie, en dat op een actieve manier.  

De workshop is gebaseerd op het educatieve materiaal ’28 in 1’ – Actieve lessen over de EU’, dat Ryckevelde ontwikkelde in opdracht van het Informatiebureau van het Europees Parlement in België. Je kan als leerkracht perfect individueel aan de slag met dit materiaal, maar je kan hiervoor ook een begeleider van Europahuis Ryckevelde boeken (tegen betaling).

De workshop bestaat uit verschillende modules waaruit je als docent zelf op voorhand een keuze maakt:

De basismodule laat de studenten aan de hand van 3 actieve spelen over feiten, lidstaten en bevoegdheden de grote lijnen van de EU ontdekken. Een Prezi-presentatie boordevol beeldmateriaal ondersteunt het verhaal. Voor de studenten is er achteraf een uitgebreide lesfiche die alle inhoud gestructureerd samenvat.

De tweede module is een inleefoefening waarbij de studenten zich verplaatsen in de huid van een Europarlementslid. Ze gaan hierbij zelfstandig aan de slag in kleine groepjes en debatteren over actuele kwesties. De docent kiest uit 10 thema’s diegene die best aansluiten bij de voorkennis en de interesse van zijn/haar studenten. Na de inleefoefening komen de instellingen en het besluitvormingsproces aan bod. Ook over deze module bestaat een uitgebreide lesfiche voor de studenten.

De derde module maakt de studenten wegwijs in hoe ze kunnen participeren in de EU. Hiervoor is voldoende hardware en draadloos internet absoluut vereist. De module start met verkiezingen in klas en eindigt met internetoefeningen voor de studenten. Ook hier vat een lesfiche voor de studenten de opgedane kennis samen.

Als docent maak je volgens mogelijkheden qua tijd en interesse van de studenten een keuze uit volgende opties:

 • Module 1 (2 uur)
 • Module 1 + 2 (3 uur)
 • Module 1 + 3 (3 uur)

Voor deze workshop is geen voorkennis vereist.

Doelgroep

Deze workshop is op maat van studenten van het hoger onderwijs. De moeilijkheidsgraad kan worden aangepast. Voorkennis is niet vereist.

Competenties

Door deze workshop verwerven de studenten kennis:

 • De studenten weten hoe, wanneer en waarom de EU is ontstaan.
 • De studenten weten welke 28 landen deel uitmaken van de EU.
 • De studenten kennen enkele concrete Europese verwezenlijkingen zoals de euro en de open grenzen.

Deze workshop werkt ook aan de attitude van de studenten:

 • De studenten zijn zich bewust van het feit dat de EU een grote invloed uitoefent op ons dagelijks leven.
 • De studenten zijn zich bewust van de maakbaarheid van de EU en dat zij mee de toekomst van de EU kunnen bepalen.

Praktisch (duur, materiaal, zaalvereisten, aantal deelnemers)

 • Aantal deelnemers: Minimum 20, maximum 36 studenten.
 • Duur: Afhankelijk van de keuze van de docent duurt deze workshop 2 tot 3 uren:
  • Module 1 (2 uur)
  • Module 1 + 2 (3 uur)
  • Module 1 + 3 (3 uur)
 • We beginnen ten vroegste om 9u. Onze vormingsmedewerkers komen standaard een halfuur op voorhand om alles klaar te zetten.
 • Locatie: Een vormingsmedewerker van Ryckevelde komt naar je toe, op school of in een andere locatie die je zelf op voorhand vastlegt.
 • Zaal- en materiaalvereisten voor de school:
  • Een ruim lokaal, waar de begeleider minstens 30 minuten op voorhand binnen kan om alle materiaal klaar te zetten.
  • Een scherm of witte muur om op te projecteren
  • Een beamer
  • Voldoende tafels waar alle studenten rond kunnen zitten per 4 (voor de deelgroepen)
  • Voldoende stoelen voor alle studenten
  • Eventueel een verlengkabel
  • Enkel voor module 3: voldoende hardware en draadloos internet
 • De begeleider van Europahuis Ryckevelde brengt een eigen laptop en alle materiaal voor de workshop mee.

Kostprijs en betaling

Deze workshop kost €220 alles inbegrepen. De school ontvangt de factuur na de vorming.

 

Deze workshop reserveren

Neem je agenda, pin een datum waarop je een Ryckevelde-begeleider wil inzetten en reserveer hier.  


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Europese verkiezingen

Hoe heb jij gestemd?