Dat Europa een economisch project buiten categorie is, hoeft geen betoog. Dat die uitzonderlijke integratie ons dagelijks leven beïnvloedt, ervaart iedereen. De West-Vlaamse hogeschoolstudenten van nu zullen meedraaien in het economisch bestel van morgen. De kans is klein dat ze ‘Europa’ daar niet zullen zien opduiken.

‘Europa in balans?’ wijdt studenten in de Europese realiteit in. De docent kiest uit verschillende hoofdstukken. Na elk hoofdstuk volgt een reeks oefeningen. Eerst komt het ontstaan en de werking van de EU aan bod. Het tweede en derde hoofdstuk gaan over de Europese samenwerking op het vlak van economie en het sociaal- en werkgelegenheidsbeleid. Talloze voorbeelden wisselen de theorie af of illustreren deze concreet. Het vierde hoofdstuk schetst de mogelijkheden voor studenten om in een andere lidstaat te studeren. Het laatste hoofdstuk is gewijd aan belangrijke informatiebronnen.

Europahuis Ryckevelde werkte 'Europa in balans?' uit in samenwerking met Europe Direct West-Vlaanderen en met steun van de Vlaamse overheid. Dit lesmateriaal krijgt jaarlijks een update.

 

Doelgroep

Voor West-Vlaamse studenten uit economische, pedagogische en sociale richtingen en hun docenten. 

Eigenschappen

  • Soort materiaal: Zelf uit te printen lesmateriaal met oefeningen

  • Taal: Nederlands

  • Extra documenten: Er is een bijhorende docentenhandleiding met alle oplossingen van de oefeningen.

  • Kostprijs: Je kan Europa in balans gratis downloaden.

  • Laatste update: oktober 2019

  • Deze publicatie heeft het WAT WAT label, het label voor juiste jeugdinfo.

 

Gebruik dit lesmateriaal

Bekijk hier alvast de brochure of download hier Europa in balans (versie najaar 2019):

 

 


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Brexit

Ontdek meer