Het project 'Europa in de klas' loopt in het schooljaar 2014-2015 en is de opvolger van het gelijknamige project in 2013-2014 en het project 'Teach, dream and design Europe' (2012). Deze projecten zijn gefinancierd door de Europese Commissie binnen de actie 'Jean Monnet Project'. Belangrijkste tastbare output hiervan is de gelijknamige databank www.europaindeklas.be waar leerkrachten alle educatief materiaal, wedstrijden of uitstappen rond het thema Europa terugvinden. 
De projecten hebben als doel om het thema 'EU' beter en vaker aan bod te laten komen in de Vlaamse klaslokalen.

 

Europa in de klas 2015-2016

De activiteiten binnen het Europa in de klas voor het schooljaar 2015-2016 zijn:

 • Voor leerkrachten:
  • Up to date houden en verder inhoudelijk uitbreiden van de website www.europaindeklas.be met een overzicht van het didactisch aanbod in Vlaanderen rond het thema ‘Europa’. Deze databank is online sinds januari 2013, als product uit het eerste project.
  • De ontwikkeling van 20 apps over de EU-besluitvorming rond concrete thema's, zoals roken op restaurant, het EU asielbeleid, enz.  
 • Voor toekomstige leerkrachten: Een gratis interactieve workshop 'Europa in de klas' voor 12 hogescholen / universiteiten in Vlaanderen.
 • Voor leerlingen: Een gratis workshop '28 in 1' voor 10 groepen studenten van het Tweedekansonderwijs. Deze workshop is volledig nieuw en op maat gemaakt van de doelgroep.
 • Voor middenveldorganisaties: een workshop over hoe je op Europees niveau kan lobbyen en netwerken met partnerorganisaties om je werking te versterken.

 

Europa in de klas 2014-2015

De activiteiten binnen het Europa in de klas voor het schooljaar 2014-2015 waren:

 • Voor leerkrachten:
  • Up to date houden en verder inhoudelijk uitbreiden van de website www.europaindeklas.be met een overzicht van het didactisch aanbod in Vlaanderen rond het thema ‘Europa’. Deze databank is online sinds januari 2013, als product uit het eerste project.
  • Nascholingstraject Europa voor leerkrachten in het voorjaar van 2015. Module 1 ging dieper in op hoe je Europa op een attractieve manier in de klas brengt. Module 2 vond plaats in de Europese wijk in Brussel en toonde hoe je Brussel als leeromgeving kan gebruiken voor Europa onderwijs. 
  • Een update van het educatief spel 'Grens-weg' voor de derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs.
 • Voor toekomstige leerkrachten: Een gratis interactieve workshop 'Europa in de klas' voor 12 hogescholen / universiteiten in Vlaanderen.
 • Voor leerlingen: Een gratis workshop 'EU 2050' voor 10 secundaire scholen met een TSO-richting in Vlaanderen. Deze workshop is volledig nieuw en op maat gemaakt voor leerlingen uit de derde graad TSO.

 

Europa in de klas 2013-2014

De activiteiten binnen het Europa in de klas project speelden zich af in het schooljaar 2013-2014:

 • Voor leerkrachten:
  • Up to date houden, verder op punt stellen en verspreiden van de website www.europaindeklas.be met een overzicht van het didactisch aanbod in Vlaanderen rond het thema ‘Europa’. Online sinds januari 2013, als product uit het vorige project.
  • Studiedag in samenwerking met 'De kracht van je Stem' van het Vlaams parlement, over hoe de verkiezingen aanpakken in de klas.  
  • Nieuw didactisch materiaal in samenwerking met 'De kracht van je Stem' van het Vlaams Parlement over de verkiezingen. Ryckevelde stond in voor het Europese luik. 
 • Voor toekomstige leerkrachten: We trokken naar zo'n 400 leerkrachten-in-opleiding in 12 verschillende Vlaamse hogescholen met de workshop 'Europa in de klas'. 
 • Voor leerlingen: We dompelden 200 leerlingen van het beroepsonderwijs onder in de wondere wereld van de EU via de workshops 'shortcut Europa' en 'Verkiezingsstrijd '14'.

 

Dream, teach and design Europe 2012

Binnen dit project realiseerden we onderstaande acties:

 • Voor (toekomstige) leerkrachten:
  • Ontwikkelden we de website www.europaindeklas.be met een overzicht van het didactisch aanbod in Vlaanderen rond het thema ‘Europa’. Deze is online sedert januari 2013.
  • Organiseerden we een studiedag op 24 januari 2013 ‘Europa in de klas’
  • Maakten we een update van didactisch materiaal
   • Voor het basisonderwijs: Europa webquest
   • Voor het beroepsonderwijs: Zeg eens EU…
   • Voor het algemeen en technisch onderwijs: OpspEUring verzocht
 • Voor leerlingen: We dompelden zo’n 750 leerlingen van het algemeen en technisch onderwijs onder in de werking van het Europees Parlement via een rollenspel ‘MEP for a day’ (januari 2013).

 

 

    Dit project werd gefinancierd met de steun van het Erasmus+ programma van de Europese Commissie.

Campagne Klaar voor je Europese vakantie?

Ontdek het hier