Wil je een eerste stap wagen in internationalisering? Op de pagina 'hoe beginnen' vind je een quickscan ('Hoe internationaal is jouw school al?'), een subsidiewijzer en dé internationaliseringsgids 'Horizon'. 

Campagne Vluchtelingen in Europa

Ontdek het hier