Internationalisering en samenwerking met buitenlandse organisaties: het is een interessante en rijke ervaring, zeker als ze aansluit bij de doelstellingen van je organisatie en echte meerwaarde creëert. Maar voor heel wat organisaties is het moeilijk om een internationaliseringsbeleid uit te bouwen. Nochtans kan zo’n beleid je helpen om subsidies, o.a. van ERASMUS+ te verkrijgen en om internationalisering op kwaliteitsvolle en duurzame wijze te verankeren in je organisatie.

Heel wat organisaties zijn zoekende naar een houvast en naar stappen om tot dergelijk beleid te komen. Om organisaties van de volwasseneneducatie daarin te ondersteunen, werken Alden Biesen en Europahuis Ryckevelde aan een interactieve checklist. En daarvoor vragen we jullie input.

De bevraging telt slechts enkele vragen en neemt 10 minuten van jullie tijd. Ze is bedoeld voor organisaties van de volwasseneneducatie met ervaring in internationalisering.

Start de bevraging: https://goo.gl/forms/vgz9CQpuVL9lwDJh2. Deelnemen kan tot 28 september 2018.

Alvast bedankt!

 

 

Campagne Nee tegen nonsens

Ontdek het hier