Wat is het

Hoe krijg je 11- en 12-jarigen razend enthousiast over Europa? Met Sterrenklas, een online wedstrijd over Europa. Vanaf 20 februari dagen zes Europese sterren jouw klas uit: slagen je leerlingen erin om hun Sterrenlied te vervolledigen en Sterrenklas te worden? Dan maakt jouw klas kans op een leuke daguitstap.

De Europese vlag is zes van haar sterren kwijt. Zes avontuurlijke sterretjes konden hun enthousiasme over Europa niet bedwingen en zijn op pad gegaan om 11- en 12-jarigen te vertellen over de Europese geschiedenis, culturen, landen, regio’s, actualiteit en beslissingen. De sterretjes keren pas tevreden terug naar hun vlag als jouw leerlingen tonen dat ze weten waar de Europese Unie om draait. Je leerlingen bewijzen dit door zes ontbrekende woorden van hun lijflied, het Sterrenlied, in te vullen. Doen ze dit goed, dan wordt de klas een echte Sterrenklas!

Klassen kunnen van 20 februari tot en met 5 mei Sterrenklas worden. Op 9 mei loot een onschuldige hand per provincie een winnaar uit de Sterrenklassen. Deze klassen winnen een daguitstap naar Bokrijk op 15 juni. Leerkrachten kunnen hun klas al inschrijven vanaf 13 februari en de site ontdekken.

Eindtermen behalen

Door Sterrenklas te spelen, ontdekken de leerlingen wat de impact is van de EU in ons dagelijks leven. Maar daarnaast bereik je met Sterrenklas ook heel wat eindtermen binnen ‘Mens en maatschappij’ en ‘ICT’. Dit zijn de belangrijkste:

Mens en maatschappij:

 • 2.15 De leerlingen kunnen illustreren op welke wijze internationale organisaties ernaar streven om het welzijn en/of de vrede in de wereld te bevorderen.
 • 2.16 De leerlingen weten dat Vlaanderen één van de gemeenschappen is van het federale België en dat België deel uitmaakt van de Europese Unie. Ze weten daarbij dat elke een eigen bestuur heeft waar beslissingen worden genomen.
 • 3.7 De leerlingen kennen de grote periodes uit de geschiedenis en ze kunnen duidelijke historische elementen in hun omgeving en belangrijke historische figuren en gebeurtenissen waarmee ze kennis maken, situeren in de juiste tijdsperiode aan de hand van een tijdband.
 • 4.3 De leerlingen kunnen in een praktische toepassingssituatie op een gepaste kaart en op de globe evenaar, de polen, de oceanen, de landen van de Europese Unie en de werelddelen opzoeken en aanwijzen

Andere eindtermen die behaald worden met Sterrenklas: 2.3, 3.8, 3.9 en 4.11.

ICT

 • 2. De leerlingen gebruiken ICT op een veilige, verantwoorde en doelmatige manier.
 • 4. De leerlingen kunnen zelfstandig leren in een door ICT ondersteunde leeromgeving.

Andere eindtermen die behaald worden met Sterrenklas: 1, 3, 5 en 6.

Doelgroep

Leerlingen van de 3de graad basisonderwijs uit Vlaanderen.

Eigenschappen

 • Soort materiaal: website met gevarieerde online opdrachten.
 • Talen: Nederlands.
 • Kostprijs: je kan dit lesmateriaal gratis gebruiken. 
 • Laatste update: 2017.
 • Deze publicatie heeft het Trusty label, het label voor juiste jeugdinfo.
 • Opdrachtgever: 9 Europe Directs van Vlaamse, Brusselse en Waalse provinciebesturen: lokale informatiecentra van de Europese Commissie, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken..

Gebruik dit lesmateriaal

Sterrenklas is GRATIS beschikbaar via de site www.wordsterrenklas.be vanaf 13 februari 2017

Initiatiefnemers

Sterrenklas is een initiatief van de Europe Directs van 8 Vlaamse & Waalse provinciebesturen en het Brussels Gewest. Dit zijn lokale informatiecentra van de Europese Commissie die in België binnen de provincies en Brussel gevestigd zijn, in samenwerking met de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Europahuis Ryckevelde werkt het concept uit.


Ga Internationaal

Hoe internationaal is jouw school of organisatie al?

Campagne Klimaat

Ontdek het hier